Domov

Obec Kravany  sa nachádza v Podtatranskom regióne, v Prešovskom kraji, v okrese Poprad.
Konkrétne 12 km na juhozápad od Popradu.

Nadmorská výška: 730 m
Rozloha: 24,34 km²
Počet obyvateľov: 895
Čo sa v obci nachádza?

V obci je Základná škola s materskou školou. Za budovou Základnej školy sa nachádza školské ihrisko prístupné žiakom a širokej verejnosti. Z nového detského ihriska sa tešia aj deti z Materskej školy. V roku 2011 sa Materská škola zapojila do súťaže, ktorá bola organizovaná pre Materské školy a Základné školy na Slovensku. Získali sme prvé miesto, finančnú výhru, z ktorej sa zrealizovala výstavba veľmi pekného a moderného ihriska. V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má dlhoročnú históriu a v súčinnosti s obcou vykonáva svoju činnosť. Neodmysliteľnou súčasťou našej obce je aj Obecný futbalový klub, ktorý reprezentuje našu obec. Venujú sa hlavne mládeži, ktorá je základom kvalitného tímu dospelých..

V roku 2007 bol v našej obci založený folklórny súbor Kravianec, ktorý má v súčasnosti 25 členov, reprezentuje nás nielen na našich folklórnych slávnostiach, ale aj v susedných obciach a obciach ako Kolačkov a Lendak. Folklórny súbor Kravianec predstavuje hlavne piesne a zvyky nášho regiónu. V tomto roku vznikol aj detský FS Kraviančok, ktorý mal premiéru na našom už 8. ročníku Folklórnej soboty.

Bola ukončená výstavba Domu smútku, ktorý je situovaný vedľa cintorína. V priestoroch Domu smútku je po stenách nainštalovaná kamenná mozaika, ktorá svojou jedinečnosťou bude veľkou dominantou tejto stavby.