Poloha obce

Obec Kravany sa nachádza v Podtatranskom regióne, v Prešovskom kraji, v okrese Poprad.
Kravany ležia na hornom toku Hornádu v jeho priekopovej prepadline, vyplnenej v starších treťohorách ílovcovým súvrstvím. Významné sú i štvrtohorné uloženiny. Severná časť chotára sa rozprestiera na Vikartovskej hrasti, na južných a severných svahoch Nízkych Tatier.

Má hnedé lesné pôdy, často oglejené, alebo pozolované a nivné pôdy. V prepadline je odlesnený. Svahy Vikartovskej hraste pokrývajú listnaté lesy a na svahoch Nízkych Tatier sú ihličnaté lesy.

Mapa oblasti 059 18 Kravany