Obecné zastupiteľstvo

Poslanci

Zmok Jozef – zástupca starostu
Cihoň Emil
Lipták Martin
Zelinová Alžbeta
Michlík Jozef
Rusnák Ján
Ferienčík Rastislav

Komisie

Komisia pre výstavbu, verejný poriadok a životné prostredie:

Lipták Martin
Zmok Jozef
Michlík Jozef

Komisia pre kultúru, šport, pre ochranu verejného záujmu a pre riešenie petícii a sťažností:

Zelinová Alžbeta
Michlík Jozef
Ferienčík Rastislav
Rusnák Ján

člen Rady Materskej školy za poslancov: Jozef Michlík
člen Rady Základnej školy za poslancov: Rastislav Ferienčík